ARCHIUM: Becikowe Wrocław 2016 - nie taki diabeł straszny :)


W zeszłym tygodniu byłam w MOPSie na Hubskiej we Wrocławiu złożyć dokumenty o Becikowe czyli Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka. Mimo wielu negatywnych komentarzy w internecie, nie była tak źle. Jeśli dobrze przejrzymy stronę MOPSu i przygotujemy wszystkie dokumenty (najlepiej kopie i oryginały do wglądu) może udać się to załatwić podczas jednej, godzinnej wizyty! ;]JAK i GDZIE?

Wniosek o Becikowe składamy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ulicy Hubskiej 30/32. Znajduję się na rogu z ulicą Boczną i od tej strony jest wejście. Na szczęście dla osób z /na wózkach wchodzimy z poziomu chodnika. W środku mijamy po prawej portiernię, łazienkę ( w tym dla niepełnosprawnych/matki z dzieckiem), windę, przechodzimy przez drzwi do właściwej sali. Z lewej w gablotce mamy wypełnione wzory wniosków (zdjęcia poniżej), a dalej po prawej informację. Tam też idziemy po numerek do kolejki. Pani spyta czy mamy wypełniony wniosek.
   Ja byłam w piątek 29 stycznia 2016 w okolicach 11-12. Przede mną było 9 osób oczekujących. W podłużnej sali jest trochę miejsc do siedzenia i mały stoik z krzesełkami dla dzieci :) Po niecałej godzinie podeszłam do okienka. Pani na wstępie ofc lekko mnie "pojechała" że w piątek i pod koniec miesiąca się nie przychodzi ;) i jeszcze na ostatnią chwilę (został mi tylko miesiąc na złożenie wniosku). Na początku zapytała o wniosek i potem po kolei następne dokumenty, niektóre do wglądu (np. dowód, akt urodzenia dziecka itp) wraz z kopia dla nich, inne (np. z Urzędu Skarbowego) w oryginale przygotowane do Becikowego. Generalnie poszło gładko i szybko, bo wszytko miałam przygotowane/ pokopiowane. A Pani mimo początkowego groźnego wykładu o tym że na ostatnią ą chwilę przyszłam, okazała się bardzo miła  :) I poinformowała, że wszytko ma i ciągu miesiąca dostanę polecony z decyzją :)
//EDIT: po dwóch tygodniach dostałam poleconym pismo z pozytywną decyzją i przelew na konto :)( zdjęcia z gabloty w MOPS z wzorami wypełnienia wniosków)

JAKIE DOKUMENTNY SĄ POTRZEBNE?

Wykaz wszystkich niezbędnych dokumentów znajdziemy na stronie MOPSU:
http://www.mops.wroclaw.pl/formy-pomocy/swiadczenia-rodzinne/becikowe. Mamy tam również wnioski do druku. Wszystkie dokumenty dotyczyły roku 2014,  podczas gdy dziecko urodziłam w lutym 2015, a wniosek składałam w styczniu 2016. Jeśli nie jesteśmy pewni za jaki rok mamy się przygotować najlepiej zadzwonić (tel 71 77 25 994) i popytać. Ważne też, by to czego nie chcemy i nie musimy im oddać mieć od razu skserowane (np. nasz dowód, akt urodzenia dziecka czy w niektórych przypadkach kopie umów o prace czy PITów) - pójdzie szybciej i sprawniej.  Podobno już nie przyjmują oświadczeń własnoręcznie napisanych, tylko oryginały (np. Urząd Skarbowy).
To co mamy mieć przygotowane zależy oczywiście od historii naszej "pracy" w danym roku. Najlepiej jest zabrać wszystkie dokumenty z danego roku, szczególnie jeśli nie była to tylko umowa o pracę, ale jakieś zasiłki, alimenty itp - nigdy nie wiadomo co tak naprawdę będą chcieć ;]
Poniżej przedstawiam punkty ze strony MOPSu z opisem co i jak załatwiałam. 

MÓJ PRZYPADEK (rok 2014): Wrocław Fabryczna, MĄŻ: umowa o pracę (ta sama firma, wiele lat); JA: zapisana jako bezrobotna przez 8 miesięcy, potem umowa o pracę.
***** ze strony MOPS'u z moim komentarzem ******

Jakie dokumenty należy złożyć aby otrzymać „becikowe"?  WSZYSCY WNIOSKODAWCY:

 1. Wypełniony wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi (wzór do pobrania).
  Drukujemy wniosek i wypełniamy, jeśli czegoś nie jesteśmy pewni to Pani w okienku pomoże :) Tu zdjęcie z gablotki w MOPSIE (niestety jakość słaba, bo z tajniaka telefonem :))
  // w części ja niżej podpisany [Dane drugiego rodzica] poza polami oczywistymi, w części wykropkowanej Pani kazała mi wpisać, że mąż pracuje w firmie X przez przynajmniej X lat. (także polecam to zostawić wolne, ale informację o historii pracy męża zabrać, żeby w razie czego nie wpisać nie prawdy)

 2. Zaświadczenie wystawione przez lekarza lub położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (wzór do pobrania) - wymóg dotyczy tylko biologicznych rodziców dziecka. 
  To załatwiłam od razu na pierwszej wizycie u lekarza po porodzie - tak chyba najwygodniej.  
 3. Dokument potwierdzający wiek dzieci będących w składzie rodziny (np. akty urodzeń - oryginał + kopia).
  Miałam ze sobą oryginał aktu urodzenia, który Pani obejrzała i ksero, które zabrała.
  // Jeśli idziecie do Urzędu Stanu Cywielnego pierwszy raz po narodzinach dziecka i ktoś proponuję Wam więcej niż jeden odpis- skorzystajcie! Mój mąż wziął tylko jeden, który potem wysłałam do Zusu, żeby dostawać zasiłek macierzyński;/ Więc musiałam iść do Urzędu na Włodkowica i stać ponad  godzinę ;/ w kolejce by dostać kolejny odpis. ( Jeśli ktoś potrzebuje odpisy/org aktu urodzenia, jest to sala na parterze po prawej, za pomieszczeniem ochroniarza. Wnioski są gdzieś tam w środku sali na stojaku koło słupa lub w internecie. Można też taki wniosek przesłać pocztą i zaznaczyć żeby również odesłali pocztą Akt urodzenia - oszczędzimy sobie kolejeeek i czasu ::)
 4. Dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy(do wglądu). Wzięłam dowód osobisty oraz jego ksero (j.w)
 5. Dokument potwierdzający datę przysposobienia dziecka, datę objęcia dziecka opieką  prawną lub faktyczną (np. kopia postanowienia sądowego - oryginał do wglądu lub zaświadczenie) - dot. wyłącznie dziecka przysposobionego lub objętego opieką prawną. Mnie nie dotyczyło.
 6. Zaświadczenie  Urzędu Skarbowego (oryginał) lub oświadczenie o dochodzie za rok 2014 (każdego pełnoletniego członka rodziny na osobnym druku). Po to zaświadczanie wybrałam się do mojego US Fabryczna Wrocław na ul. Ostrowskiego. Zaraz na parterze prawie na wprost wejścia podeszłam do okienka (ogólnej informacji nie zauważyłam) i spytałam o to. Pani podała mi wniosek, który leżał obok na ladzie. Po wypełnieniu złożyłam Pani w okienku, zaznaczyłam żeby odesłali pocztą (jak w przypadku aktów urodzenia, robią to bezpłatnie, a my nie musimy jeździć po urzędach - polecam :):) i w przeciągu tygodnia dostałam polecony. Normalnie szok, że tak łatwo poszło :):)
 7. Jeżeli członek rodziny prowadzi działalność gospodarczą i rozlicza się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym oświadczenie o dochodzie za 2014 rok. 
  Mnie nie dotyczyło. 
 8. Oświadczenie o dochodzie nieopodatkowanym wszystkich członków rodziny za 2014 rok.
  Wzór jest online, lub dostaniemy podczas składnia wniosku. Ja drukowałam wszystkie 3 strony, kazałam mężu wypełniać, a Pani mi dała jedną stronę gdzie na górze wpisałam siebie i męża i tylko spytała  czy wynajmowaliśmy mieszkanie, mamy jakąś tam działalność czy coś - generalnie jak jest się zwykłym człowiekiem :) na UoP to raczej takiego dochodu się nie ma. W razie niepewności spytacie Panią w  okienku.
 9. Zaświadczenie (z ZUS, od pracodawcy) lub oświadczenie członków rodziny zawierające informacje o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2014 (faktycznie odprowadzonych) - (oryginał). 
  Aktualnie na stronie MOPSu tego punktu nie ma. Ja byłam przygotowana wg wcześniejszych, tych tu punktów - zaświadczania z pracy męża Pani nie chciała, moje z ZUSu wzięła, powiedziała, że będzie szybciej, ale już generalnie sami te dane wyciągają.
  // teraz już do ZUSu więc iść nie trzeba, ale jeśli ktoś by chciał: Ja byłam w ZUSie na Litomskiej. Duża sala po prawej, za punktem informacji (gdzie dostałam odpowiedni wniosek), numerek do "Wnioski i Zaświadczenia". Byłam 3cia w kolejce. wypełniłam w miedzy czasie wniosek. Pani od ręki mi dokument wystawiała (może z 10 min to trwało)  :)
 10. Jeżeli wnioskodawca ma zasądzone alimenty na rzecz dziecka (dzieci), należy dostarczyć odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie  lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem (oryginał + kopia). 
  Mnie nie dotyczyło.  
 11. Zaświadczenie od komornika o stanie egzekucji alimentów roku 2014 (jeżeli postępowanie egzekucyjne było prowadzone a otrzymana kwota alimentów jest niższa niż ta wynikająca z wyroku) (oryginał). Mnie nie dotyczyło.
Jeżeli którakolwiek z osób znajdujących się w składzie rodziny w roku 2014 lub po tym roku utraciła dochód należy obligatoryjnie dostarczyć dokumenty do utraty dochodu: 

1.uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego - zaświadczenie lub oświadczenie o udzielonym urlopie wychowawczym i PIT 11 z zakładu pracy za 2014 rok,Mnie nie dotyczyło.
2.utrata prawa do świadczeń z Powiatowego Urzędu Pracy - zaświadczenie i PIT za 2014 z PUP, (PUP Wrocław – oświadczenie)
Myślałam, że muszę iść po to do PUPu, a tam kolejki straszą, na szczęście przy rezygnacji z tej instytucji wysłali mi jakieś zaświadczenie. Zaryzykowałam i zabrałam to do MOPSu razem z PITem (+ oczywiście kopie) - zaświadczenie Pani obejrzała i nawet go nie chciała, ale jej wcisnęłam ;] żeby potem nie dzwonili że czegoś brakuje :)
3.utrata zatrudnienia ze stosunku pracy - świadectwo pracy i PIT 11 za 2014 rok,
Mnie nie dotyczyło.
4.utrata zatrudnienia z umowy zlecenia - zaświadczenie od pracodawcy o okresie zatrudnienia i PIT 11 za 2014 rok, 
Mnie nie dotyczyło.
5. utrata zatrudnienia z umowy o dzieło - zaświadczenie od pracodawcy o okresie wykonywania dzieła i PIT- 11 za 2014 rok,
Mnie nie dotyczyło.6..utrata zasiłku lub świadczenia emerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, emerytury, renty, renty socjalnej - zaświadczenie organu emerytalno - rentowego i PIT za 2014 rok wystawiony przez ten organ, Mnie nie dotyczyło. 7.wyrejestrowanie działalności gospodarczej lub jej zawieszenie w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem  - oświadczenie oraz - w przypadku rozliczania jej na zasadach ogólnych - kopia PIT 36 za 2014 rok z potwierdzeniem jego wpływu do urzędu skarbowego, Mnie nie dotyczyło.
8.utrata zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących PO UTRACIE ZATRUDNIENIA - świadectwo pracy, zaświadczenie o okresie pobierania świadczeń i PIT za 2014 rok wystawiony przez właściwy organ (oryginały + kopie),

Mnie nie dotyczyło.
9.utrata zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń - akt zgonu (oryginał + kopia).
Mnie nie dotyczyło.
Jeżeli którakolwiek z osób znajdujących się w składzie rodziny w roku 2014 uzyskała dochód i osiąga go do chwili obecnej do wniosku należy dołączyć dokument określający datę uzyskania dochodu oraz dokument określający łączną kwotę uzyskanego dochodu w 2014 roku. Chodzi tu o dochody, których członek rodziny nie osiągał przez cały okres 12 miesięcy w 2014 roku. Przez uzyskanie dochodu należy rozumieć: 

1.zakończenie urlopu wychowawczego (zaświadczenie od pracodawcy lub oświadczenie o powrocie do pracy i PIT 11 za 2014 rok, zaświadczenie o zarobkach z miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęto pracę po urlopie wych.), Mnie nie dotyczyło.
2.uzyskanie prawa do świadczeń z Powiatowego Urzędu Pracy – zaświadczenie (PUP Wrocław – oświadczenie),
Mnie nie dotyczyło.
3.uzyskanie zatrudnienia - stosunek pracy, stosunek służbowy, umowa agencyjna, umowa zlecenie, umowa o dzieło (umowa i PIT 11 za 2014 rok),
W połowie roku którego dot. becikowe podpisałam umowę o pracę - zabrałam oryginały umowy i pit oraz kopie. Pani obejrzała dokumenty a kopie zabrała.
4.uzyskanie zasiłku lub świadczenia emerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, emerytury, renty, renty socjalnej - zaświadczenie lub decyzja organu emerytalno - rentowego i PIT za 2014 rok wystawiony przez ten organ,
Mnie nie dotyczyło.
5.rozpoczęcie działalności gospodarczej - decyzja o wpisie do ewidencji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, oświadczenie o formie rozliczania (zasady ogólne, karta podatkowa, ryczałt) oraz w przypadku rozliczania jej na zasadach ogólnych kopia PIT 36 za 2014 rok z potwierdzeniem jego wpływu do urzędu skarbowego, uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących PO UTRACIE ZATRUDNIENIA - świadectwo pracy, decyzja lub zaświadczenie o okresie pobierania świadczeń i PIT za 2014 rok wystawiony przez właściwy organ (oryginały + kopie),
Mnie nie dotyczyło.
Jeżeli którakolwiek z osób znajdujących się w składzie rodziny po roku 2014 uzyskała dochód (źródła uzyskanego dochodu podane w punkcie powyżej) i osiąga go do chwili obecnej należy ten fakt zgłosić OBLIGATORYJNIE. Do wniosku oprócz dokumentu potwierdzającego datę uzyskania dochodu (umowa o pracę, zaświadczenie, decyzja innego organu) należy dołączyć  zaświadczenie o dochodzie  z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został uzyskany (wzór do pobrania), a przy działalności gospodarczej oświadczenie o dochodzie uzyskanym z miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęto działalność.UWAGA !!! WNIOSKODAWCY, KTÓRZY OBJĘLI DZIECKO OPIEKĄ PRAWNĄ SKŁADAJĄC WNIOSEK DOKUMENTUJĄ JEDYNIE DOCHÓD DZIECKA.

Gdzie można pobrać i złożyć wniosek?

Wnioski dotyczące świadczeń rodzinnych można odebrać w Dziale Świadczeń lub pobrać ze strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (poniżej). Składać wnioski należy od poniedziałku do środy i w piątek w godzinach od 7.30 do 15.00 a w czwartek w godzinach od 7.30 do 16.00 w Dziale Świadczeń, ul. Hubska 30/32 w BIURZE OBSŁUGI KLIENTA na parterze budynku. *******
POWODZENIA! :)
Popularne posty z tego bloga

Na tropie wrocławskich krasnali - aktywne zwiedzanie Rynku z dziećmi!

Sale zabaw i kawiarnie we Wrocławiu - czyli gdzie iść z małym dzieckiem w czasie niepogody?